the planet's most exquisite watchmaking technique is protected luxury replica watches wellreplicas.to.

Svjetski dan šuma - 21. ožujka

Usprkos svim neprocjenjivim ekološkim, gospodarskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, ljudi i dalje uništavaju šume pa je krčenje ozbiljan problem u cijelom svijetu. Prema podacima UN-a godišnje se u svijetu uništi oko 13 milijuna hektara šume, a procjenjuje se da je čak do 20 posto emisija stakleničkih plinova u svijetu, koji su glavni generator globalnog zagrijavanja, uzrokovano upravo krčenjem šuma.

Prvi dan proljeća ujedno je i Svjetski dan šuma. Šume pokrivaju trećinu kopnene površine Zemlje i biološki su najraznovrsniji ekosistemi na kopnu: u njima obitava više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Izuzev što doprinose ravnoteži kisika, ugljik-dioksida i vlage u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda šume su nam iznimno važan saveznik u zaustavljanju klimatskih promjena.

Međutim, usprkos svim neprocjenjivim ekološkim, gospodarskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, ljudi i dalje uništavaju šume pa je krčenje ozbiljan problem u cijelom svijetu. Prema podacima UN-a godišnje se u svijetu uništi oko 13 milijuna hektara šume, a procjenjuje se da je čak do 20 posto emisija stakleničkih plinova u svijetu, koji su glavni generator globalnog zagrijavanja, uzrokovano upravo krčenjem šuma.

U Hrvatskoj se šume i šumsko zemljište nešto manje od pola površine države, a čak 95 posto šuma ima prirodnu strukturu. U cijeloj Europskoj uniji šumama je pokriveno oko 45 posto zemljišta. U svibnju 2020. Europska komisija je objavila Strategiju biološke raznolikosti za 2030. s ciljem da oporavak bioraznolikost EU-a počne do 2030. Tijekom ove godine trebala bi biti predložena nova Strategiju o šumama, stoga je otvoreno savjetovanje kojim se žele prikupiti stavovi građana, institucija i organizacija iz javnog i privatnog sektora o tome kako prevladati izazove s kojima se suočavaju šume. Tijela EU ispituju mogućnosti za dodatno mobiliziranje instrumenata potpore, dodatno praćenje stanja i zdravlja šuma, kao i o stanju i perspektivama industrije koja se temelji na šumama. EK je objavila kao cilj sadnju 3 milijarde stabala do 2030., pri čemu se želi globalno vodstvo EU-a kada je u pitanju borba s klimatskim promjenama i borba za očuvanje svjetskih šuma. Građani i organizacije pozvani su da istaknu svoja mišljenja i priedloge o potencijalnim dopunama ciljeva i potrebnim akcijama koje će proizaći iz nove Šumske strategije EU-a, zaključno do 19. travnja 2021. godine.

Strategija, koju će Komisija usvojiti kasnije tijekom ove godine, nadogradit će se na prethodnu strategiju iz 2014. i promovirat će brojne ekološke usluge koje šume pružaju. Strategija će također biti usmjerena na osiguravanje zdravih, održivih i prilagodljivih šuma koje će imati najznačajniji doprinos biološkoj raznolikosti i klimatskim ciljevima unutar EU zemalja. Strategija će također pomoći EU-u da ispuni svoje međunarodne obveze i činit će osnovu jasno uspostavljenog, dosljednog i cjelovitog pristupa šumama, omogućavajući snažnije međunarodno vodstvo EU-a, u kontekstu programa održivosti Ujedinjenih naroda za 2030., uključujući Pariški sporazum, Konvenciju o biološkoj raznolikosti i Konvenciju o borbi protiv dezertifikacije.