Ravnoteža je temeljni zakon života na Zemlji, ali i cijeloga svijeta. Bez ravnoteže nema pravednog razvoja, bez pravednog razvoja nema zadovoljnih građanki i građana.

ORaH putem niza svojih politika na izravan ili neizravan način potiče očuvanje i zaštitu tla te pritom podsjeća da neodgovarajuće i nemarno trošenje tla i zemljišta uvijek znači i negativan utjecaj na kvalitetu okoliša, odnosno prostora i krajobraza, ali u konačnici i na društvo u cjelini. Drugim riječima, društvena nebriga za tlo i održivo korištenje zemljišta prilično jasno pokazuje na veliku površnost, nerazumijevanje i nemar za ekonomski opstanak i kvalitetu života, kako današnjih, tako i budućih generacija kao i život na Zemlji općenito.

Glavna skupština UN-a proglasila je 2015. godinu Međunarodnom godinom tla u okviru Globalnog partnerstva za tlo i u suradnji s vladama i Tajništvom Konvencije UN-a za borbu protiv suša i opustinjavanja. Glavni ciljevi Međunarodne godine tla su:

  • podizanje svijesti u društvu kao i kod kreatora različitih politika o važnosti tla za čovjeka i  opstanak života  na planeti Zemlji;
  • educiranje javnosti o presudnoj ulozi tla za sigurnost i kvalitetu hrane / prehrane, prilagodbu klimatskim promjenama i ublažavanje posljedica nastalih njihovim sve izraženijim djelovanjem, ublažavanje posljedica rastućeg siromaštva, unaprjeđenje dobrobiti koje pružaju ekosustavi i održiv razvoj u cjelini;
  • podrška učinkovitim politikama i mjerama za održivo upravljanje i očuvanje tla;
  • poticanje ulaganja u aktivnosti održivog upravljanja tlom u cilju njegova očuvanja za niz različitih  korisnika;
  • jačanje inicijativa povezanih sa ciljevima održivog razvoja;
  • poticanje unaprjeđenja odgovarajuće infrastrukture za prikupljanje informacija i monitoring tala na svim razinama (globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj).

Tlo ima niz važnih prirodnih, odnosno ekoloških funkcija kao što su primjerice: pružanje staništa za biljke, životinje i mikrorganizme, regulacija, kruženje i pročišćavanje vode, transformiranje i skladištenje hranjivih i štetnih tvari kao i kruženje plinova važnih za regulaciju klime (ugljični dioksid, metan i dušikov dioksid). Tlo ima i niz kulturnih funkcija kao što su: korištenje za poljoprivredu i šumarstvo tj. proizvodnju biomase, hranjivih i ljekovitih tvari kao i ostalih sirovina, korištenje za industriju, stanovanje i rekreaciju, prometnu i energetsku infrastrukturu te čuvanje vrijednih informacija o povijesnom razvoju prirode i čovjeka. Socijalno važnu funkciju tlo i načini njegova korištenja stječu putem sudjelovanja u formiranju i očuvanju socijalnih struktura i zajednica.

Međutim, tla su danas globalno ugrožena smanjivanjem bioraznolikosti, erozijom,  smanjivanjem organske tvari/humusa, zbijanjem, salinizacijom, antropogeno uzrokovanom radioaktivnošću, zakiseljavanjem, ratovima, požarima te nesaniranim i ilegalnim deponijima otpada, odnosno zagađenjem i onečišćavanjem zbog čega postaju  dugotrajnim izvorom zagađenja za susjedne prirodne sustave (npr. vode). Danas uz kreiranje i  provedbu politika, strategija, programa i mjera koje ciljaju na zaštitu i očuvanje tla i zemljišta, sve veće zanimanje pobuđuje i koncept očuvanja biokulturnog diverziteta (biocultural diversity) kao i tradicionalnih ekoloških znanja lokalnih zajednica (traditional ecological knowledge), koji imaju izrazit inovacijski potencijal u kontekstu održivog upravljanja prirodnim vrijednostima pa tako i tlima.

 

Kontakt:

Središnji informacijski ured

Adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176

Email: info.ured@orah.hr

 

                     

Odnosi s javnošću

Glasnogovornik: glasnogovornik@orah.hr

Pitanja u vezi članstva: clanstvo@orah.hr

Podrška za web: web@orah.hr

Podrška za ICT: ict@orah.hr

Osnovne informacije

Poštanska adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176
Fax: 
OIB: 57106771128

                     

              

Održivi razvoj Hrvatske - ORaH 

EFALogoFYEGlogoGEFLogoGGLogo

 

EGP logo Shape FlatTop

Go to top

Orah.hr koristi kolačiče kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information